KIM JESTEŚMY

OkiemPrawnika.pl jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców, którzy przy prowadzeniu swojej działalności gospodarczej napotykają na zagadnienia prawne, ale nie potrzebują stałej obecności prawnika w swojej siedzibie.

Jest kilka powodów, dla których warto nam zaufać:

BEZPIECZEŃSTWO

Jesteśmy członkami Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, podlegamy obowiązkowemu ubezpieczeniu OC do kwoty 350.000 EUR, obowiązują nas zasady etyki zawodowej oraz tajemnica zawodowa

JAKOŚĆ

Specjalizujemy się w obsłudze przedsiębiorców, doradzamy zarówno osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także podmiotom zagranicznym

ELASTYCZNOŚĆ

Przygotowujemy rozwiązania szyte na miarę Klienta uwzględniając jego cel biznesowy, bezpieczeństwo prawne i podatkowe, oferujemy zarówno jednorazowe porady prawne, jak i stałą obsługę w ramach umówionego ryczałtu

USŁUGI

Oferujemy następujące rodzaje usług:

TWORZENIE DOKUMENTÓW

Sporządzamy od podstaw różnego rodzaju umowy, regulaminy i instrukcje zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także uchwały w oparciu o informacje i wytyczne dostarczone przez Klientów, z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów prawa

WERYFIKACJA DOKUMENTÓW

Weryfikujemy dokumenty przekazane przez Klientów – zarówno wzory stosowane przez nich, jak i zaproponowane przez ich kontrahentów – pod kątem zgodności z prawem i ewentualnych ryzyk, rekomendując konieczne zmiany i ulepszenia

OPINIE / INFORMACJE PRAWNE

Przygotowujemy opinie prawne, w których szczegółowo opisujemy ocenę prawną zagadnienia przedstawionego przez Klienta lub przygotowujemy w przejrzystej formie informacje dotyczące aspektów prawnych działań, które zamierza podjąć Klient

NEGOCJACJE

Pomagamy w kontakcie z kontrahentami Klienta wykorzystując nasze umiejętności z zakresu negocjacji, zmierzając przy tym do jak najlepszej realizacji celu biznesowego Klienta, z zachowaniem dobrej relacji z kontrahentem na przyszłość

SPRAWY SĄDOWE

Reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania, zarówno w sprawach spornych, takich jak windykacja należności, jak również w postępowaniu nieprocesowym, np. postępowaniu rejestrowym w rejestrze spółek czy rejestrze zastawów

KONTAKTY Z URZĘDAMI

Reprezentujemy Klientów w kontaktach z organami administracji – lokalnymi, jak również centralnymi, takimi jak Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Komisja Nadzoru Finansowego

SPECJALIZACJA

Świadczymy pomoc prawną w następujących dziedzinach:

Dziedzina prawa, która dotyczy każdego przedsiębiorcy, niezależnie od branży, w której funkcjonuje. W jej ramach w szczególności:

 • doradzamy przy wyborze najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • tworzymy umowy i statuty spółek, pomagamy w rejestracji spółek w KRS;
 • obsługujemy posiedzenia organów spółek – przygotowujemy projekty uchwał i innej dokumentacji na potrzeby posiedzeń Zarządów, Rad Nadzorczych oraz Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy;
 • reprezentujemy wspólników, udziałowców i akcjonariuszy na Zgromadzeniach Wspólników i Walnych Zgromadzeniach;
 • doradzamy w zakresie zasad ładu korporacyjnego w spółce;
 • sporządzamy umowy inwestycyjne pomiędzy wspólnikami lub potencjonalnymi inwestorami;
 • łączymy, przekształcamy i likwidujemy spółki.

W obrocie gospodarczym często dochodzi do transferu praw udziałowych (tzw. share deal) lub mienia (tzw. asset deal). Do każdej takiej transakcji warto dobrze się przygotować. W tym zakresie m.in.:

 • Przeprowadzamy badanie prawne poprzedzające transakcję (due dilligence), którego efektem jest raport z badania wskazujący na konieczność podjęcia określonych działań i pozwalający na podjęcie dalszych decyzji co do transakcji;
 • Przygotowujemy lub weryfikujemy dokumenty transakcyjne, takie jak umowy sprzedaży udziałów, akcji, zorganizowanych części przedsiębiorstwa, ogółu praw i obowiązków, poszczególnych składników majątku;
 • Pomagamy w wyborze optymalnej formy finansowania transakcji, z wykorzystaniem np. obligacji, pożyczek, kredytu kupieckiego i innych form finansowania;
 • Zajmujemy się ustanowieniem zabezpieczeń transakcji np. w formie zastawu rejestrowego, weksla, poręczenia, oświadczenia o poddanie się egzekucji itp.

Nieodłączny element działalności większości przedsiębiorców, zwłaszcza z branży IT oraz branży kreatywnej (media, marketing, reklama). Dla przedsiębiorców, który mają styczność z prawem autorskim:

 • Tworzymy i weryfikujemy umowy przeniesienia praw autorskich do dzieł takich jak np. dedykowane oprogramowanie, projekt logo, projekt strony internetowej, projekt plakatu, ulotki, filmu reklamowego;
 • Tworzymy i weryfikujemy umowy licencyjne na korzystanie z oprogramowania i innych utworów;
 • Pomagamy w sporach o naruszenie praw autorskich własnych lub cudzych.

Oprócz opisanego wyżej wsparcia w zakresie praw autorskich prawo nowych technologii obejmuje dodatkowe specyficzne regulacje głównie z zakresu ochrony praw konsumentów. W tej dziedzinie:

 • Tworzymy regulaminy usług świadczonych drogą elektroniczną i weryfikujemy je pod kątem zawierania wszystkich wymaganych prawem elementów oraz pod kątem ryzyka występowania w nich niedozwolonych postanowień umownych;
 • Tworzymy i weryfikujemy umowy o wdrożenie oprogramowania, umowy serwisowe, umowy o transfer domen itp.;
 • Podejmujemy działania mające na celu ochronę know-how poprzez umowy o zachowaniu poufności (NDA);
 • Reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących ich odpowiedzialności za świadczone usługi.

Większość przedsiębiorców sprzedaje swoje produkty lub usługi na rzecz konsumentów. Im więcej prawo daje uprawnień konsumentom, tym więcej obowiązków zostaje nałożonych na przedsiębiorców. Aby sprostać tym obowiązkom i uniknąć negatywnych konsekwencji ich niewykonania potrzebne są działania tzw. compliance (zgodności z prawem). W ramach compliance dla naszych Klientów:

 • weryfikujemy umowy i regulaminy pod kątem ryzyka występowania niedozwolonych postanowień umownych;
 • oceniamy ich działania pod kątem ryzyka zarzucenia nieuczciwych praktyk rynkowych;
 • dostosowujemy ich dokumenty do wymogów wynikających z nowej ustawy o prawach konsumenta.

Niemal każdy przedsiębiorca ma do czynienia z ta dziedziną prawa. W jej zakresie:

 • Przygotowujemy lub weryfikujemy oraz negocjujemy umowy sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, umowy najmu (w tym najmu wielkopowierzchniowego), umowy o roboty budowlane i wiele innych których przedmiotem są nieruchomości;
 • Przeprowadzamy badania due dilligence nieruchomości przed ich nabyciem;
 • Pomagamy w ustanawianiu służebności gruntowych i hipotek;
 • Reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed sądem wieczystoksięgowym.

W każdej w wyżej wymienionych dziedzin prawa kładziemy nacisk na podatkowe skutki zawieranych transakcji.

W zakresie dziedzin prawa, które nie są objęte zakresem naszej specjalizacji, a z których zagadnienia może napotkać nasz Klient w toku prowadzonej działalności, korzystamy ze wsparcia zewnętrznych specjalistów, których rekomendujemy naszym Klientom.

JAK TO DZIAŁA

Aby skorzystać z naszych usług zalecamy podjęcie następujących kroków:

 • ZAPYTANIE

  Wyślij zapytanie mailem na adres kontakt@OkiemPrawnika.pl lub używając formularza dostępnego w dziale Kontakt

 • WYCENA

  W ciągu 24h wycenimy twoje zlecenie i wyślemy propozycję naszego wynagrodzenia wraz z szacowanym czasem przygotowania odpowiedzi

 • DECYZJA

  Podejmij decyzję czy korzystasz z naszych usług i dokonaj płatności zgodnie z intrukcją zawartą w mailu od nas

 • WYKONANIE

  Po otrzymaniu wpłaty przygotowujemy odpowiedź i wysyłamy drogą mailową

 • DODATKOWE OBJAŚNIENIA

  W razie dodatkowych pytań lub konieczności wyjaśnień - służymy pomocą

ZESPÓŁ

ŁUKASZ WINKOWSKI

RADCA PRAWNY
O MNIE

W 2010 roku ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z wynikiem bardzo dobrym. W 2014 roku uzyskał tytuł radcy prawnego.

Zdobywał doświadczenie w Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o., Kancelarii Adwokata Waldemara Kurdeja w Gdańsku, Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, kancelarii DLA Piper Wiater sp. k. Od maja 2011 roku stale współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego Rybszleger Sp. k. w Gdyni.

Główne obszary jego zainteresowania to prawo cywilne oraz prawo handlowe (ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych), prawo nowych technolgii, regulacje dotyczące funduszy inwestycyjnych i rynku kapitałowego oraz prawo podatkowe.

Włada biegle językiem angielskim, ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Chicago-Kent College of Law oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Studiował na University of Sheffield.

Finalista konkursu arbitrażowego organizowanego przez PKPP Lewiatan oraz Turnieju Negocjacyjnego organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych (I edycja).

Prowadzi na Facebooku fanpage „Ciekawe orzeczenia sądowe”, na którym dzieli się wiedzą na temat różnorodnych orzeczeń sądów z całego świata.

BOGUSŁAW WIECZOREK

RADCA PRAWNY
O MNIE

Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Gdańskim pracą dyplomową nagrodzoną w konkursie Urzędu Patentowego RP, uzyskując nagrodę specjalną Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).

W swojej dotychczasowej praktyce pracował w kancelarii prawnej specjalizującej się w ochronie własności intelektualnej, agencji reklamowej obsługującej jedną z największych instytucji finansowych w kraju, a także jako redaktor portalu prawniczego. Przez kilka lat obsługiwał fundusz aniołów biznesu wraz ze spółkami portfelowymi.

Obecnie skupia się na obsłudze klientów indywidualnych, a także uczestniczy w procesie inwestycyjnym oraz komercjalizacji (wynajmie) jednego z największych kompleksów biurowych klasy A w Polsce.

Laureat wielu prestiżowych konkursów, w tym:

 • Finalista konkursu arbitrażowego organizowanego przez PKPP Lewiatan;
 • Zdobywca tytułu najlepszego negocjatora na Turnieju Negocjacyjnym organizowanym przez Krajową Radę Radców Prawnych;
 • Finalista Internetowej Gry Giełdowej organizowanej przez gazetę Parkiet.

Inicjator sprowadzenia praw autorskich do „Czerwonych Maków” do Polski. Autor bloga „Własność intelektualna w praktyce” wielokrotnie cytowanego w mediach. Wspiera liczne inicjatywy pozarządowe.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

KONTAKT

Kancelaria Radcy Prawnego

Łukasz Winkowski

NIP: 5552044392

tel. +48794629656

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomościAby wysłać wiadomość przepisz tekst z obrazka poniżej i nacisnij przycisk "WYŚLIJ":

captcha